FANDOM


Faerie of Game - Yami's Diary
Kanji フエリエ オフ ゲーム ― 闇の日記
Romanji Ferie ofu Gēmu - Yami no Nikki
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Light Novel
Minh họa Misaki Haruka
Nhà xuất bản Paper
Lần đầu phát hành 20 tháng 10 năm 2019
Số tập 1
Game
Faerie of Game: Death or Live
Nhà phát triển Ren'py
Nhà xuất bản Paper
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Faerie of Game: Artificial Intelligence
Nhà phát triển Ren'py
Nhà xuất bản Paper
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Faerie of Game: The Final Judgement
Nhà phát triển Ren'py
Nhà xuất bản Paper
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Faerie of Game - Yami's Diary (フエリエ オフ ゲーム

― 闇 の 日記 Ferie ofu Gēmu - Yami no Nikki) là một light novel ở Nhật được viết và minh họa bởi Misaki Haruka. Tập đầu tiên sẽ được phát hành vào tháng 10 năm 2019.

Tóm tắt Sửa đổi

Chương Sửa đổi

Nhân vật Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.