FANDOM


Faerie of Game
Logo
Kanji フエリエ オフ ゲーム
Romanji Ferie ofu Gēmu
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Light Novel
Minh họa Misaki Haruka
Nhà xuất bản Paper
Lần đầu phát hành 20 tháng 10 năm 2016
Số tập 1
Game
Faerie of Game: Death or Live
Nhà phát triển Ren'py
Nhà xuất bản Paper
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Faerie of Game: Artificial Intelligence
Nhà phát triển Ren'py
Nhà xuất bản Paper
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Faerie of Game: The Final Judgement
Nhà phát triển Ren'py
Nhà xuất bản Paper
Thể loại Hành động, Harem, Tình cảm
Faerie of Game (フエリエ オフ ゲーム Ferie ofu Gēmu) là một visual novel ở Nhật được viết và minh họa bởi Misaki Haruka. Tập đầu tiên sẽ được phát hành vào tháng 10 năm 2016.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.